Mckenzie therapie

Wat is McKenzie MDT?

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. McKenzie MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat de klachten in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Het traject dat u bij uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaatsvindt. In het bewegingsonderzoek wordt met herhaalde bewegingen gekeken wat de mechanische invloed is op de bestaande verschijnselen. Er wordt gekeken welke bewegingen of houdingen de symptomen verergeren en met wat voor bewegingen of houdingen de klachten gereduceerd kunnen worden. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT.

De behandelstrategie

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

McKenzie MDT therapeuten:

Angela Hadley

Jan Spits

Veelgestelde vragen over McKenzie therapie

McKenzie MDT is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat, in het bijzonder nek- en rugklachten. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het McKenzie MDT register staan vermeld hebben gedurende 2,5 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vastomschreven principes van McKenzie MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien zijn zij verplicht aan regelmatige bij- en nascholing deel te nemen.
Sommige patiënten twijfelen of McKenzie MDT nog kan helpen. Ze hebben bijvoorbeeld:
 • al zeer lang (meerdere jaren) klachten
 • al veel andere therapieën geprobeerd zonder of met slechts tijdelijk effect
 • een door middel van MRI vastgestelde nek- of rughernia
 • al eerder een rugoperatie gehad en nu opnieuw klachten
 • gehoord dat hun klachten voortkomen uit slijtage

Algemeen wordt aangenomen dat de behandeling van zulke klachten moeilijk(-er) is. Toch blijkt in de praktijk dat ook een aanzienlijk deel van deze patiënten met McKenzie MDT geholpen kunnen worden.  Soms kan door inzet van McKenzie MDT zelfs een al geplande operatie worden afgezegd! Binnen enkele zittingen kan de therapeut vaststellen of McKenzie MDT voor u zinvol is.

In de filosofie van McKenzie MDT is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een McKenzie MDT therapeut is daarom in de eerste plaats een adviseur. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer). Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt, dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is, zal de therapeut zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.
 • al zeer lang (meerdere jaren) klachten
 • U krijgt duidelijke uitleg over de oorzaak van uw klachten.
 • U oefent zelf, effectief en doelgericht.  Hierdoor heeft u dagelijks therapie! Uw genezing verloopt optimaal snel bij zo weinig mogelijk behandelingen. Ook klachten die met andere therapie niet (meer) te beïnvloeden zijn kunnen zo genezen.
 • U blijft zo veel als mogelijk onafhankelijk van de therapeut en/of zijn apparatuur.
 • De kosten blijven beperkt.
 • U wordt geleerd hoe u een recidief van klachten kunt voorkomen. Daarmee voorkomt u tevens verdere verergering of aanhouden van uw klacht in de toekomst.
 • U heeft snel duidelijkheid of uw klachten mechanisch gunstig te beïnvloeden zijn
 • U wordt niet onnodig lang behandeld.
Nee, het kan ook zeer geschikt zijn voor het oplossen van spier, pees en gewrichtsaandoeningen in de perifere gewrichten zoals, schouder, heup, etc.

Wilt u meer informatie over McKenzie therapie?

Neem dan contact op met één van onze praktijken of klik op McKenzie therapie.

McKenzie Therapie
Angela HadleyMcKenzie therapie is een manier van onderzoeken en behandelen bij rug- en nekklachten. Ik heb mij inmiddels gespecialiseerd in Mckenzie therapie bij hoofdpijnklachten. Vaak voelt de patiënt al na één behandeling resultaat.

– Angela Hadley, Fysiotherapeut – Spits Centrum voor Fysiotherapie