020 472 44 06 info@spitsfysio.nl

Groepstherapie

Oefenen in groepsverband

Naast de individueel fysiotherapie bieden wij ook fysiotherapie in groepsverband aan. Wij letten erop dat de groep bestaat uit patiënten met dezelfde medische diagnose. Therapie in groepsverband kan veel voordelen hebben. De mensen in een groep kunnen elkaar stimuleren en hun ervaringen uitwisselen en het wordt vaak als gezellig ervaren samen met anderen te oefenen. De groepen bestaan uit 3 tot 6 mensen. De oefenruimte is hiervoor ruim voldoende.

De indicatie voor groepsbehandeling zal altijd na een individueel onderzoek en eventueel in overleg met de zorgaanbieder en verwijzers gesteld worden. Indicaties zoals bijvoorbeeld Obesitas of Diabetes komen niet in aanmerking voor groepstherapie omdat deze van de zorgverzekeraar als secundair preventieve training beschouwd worden. Hiervoor kunt u bij ons in een beweegprogramma terecht.

Start van de oefentherapie:

In eerste instantie zal de fysiotherapeut met u een gesprek hebben, en indien nodig een onderzoek doen. Hier zal met u worden besproken wat uw doel is, waarna een oefenschema wordt opgesteld. Indien u niet in aanmerking komt voor oefentherapie waarbij de verzekeraar het vergoedt, dan is het mogelijk een abonnement af te sluiten, waarbij u of zelfstandig gaat oefenen, of in groepsverband gaat oefenen.

Bent u 70+ en wilt u met leeftijdsgenoten bewegen, dan komt u in aanmerking voor SeniorenFit, een oefengroep voor ouderen die actief willen blijven.

Kosten wanneer u er niet voor verzekerd bent:

10 rittenkaart, vrij trainen zonder begeleiding: €54,00 ( incl. BTW)

SeniorenFit 10 lessen, met begeleiding, vervolg (70+): €75,00 ( incl. BTW)

Oefengroep 10 lessen,  met begeleiding,  €87,00 (incl. BTW)

Indien u interesse heeft voor groepstherapie, kunt u contact opnemen met praktijk Ouderkerk op telefoonnummer

020-4724406.

Beweegprogramma’s

Bij de praktijk in Ouderkerk is het mogelijk om een beweegprogramma te volgen. Dit zijn fysiotherapeutische trainingsprogramma’s van gemiddeld twaalf weken in groepsverband. De opzet van deze beweegprogramma’s is naast, samen met anderen werken aan klachtvermindering, ook het creëren van een blijvende gezonde en actieve leefstijl.

Het is mogelijk dat uw verzekeraar (een gedeelte van) de kosten van een beweegprogramma vergoedt. Wel is het verstandig om in eerste instantie langs de huisarts te gaan. Daarna kunnen wij samen met de huisarts beslissen of een beweegprogramma de juiste manier is om uw klachten te verminderen.

Beweegprogramma’s worden gegeven op praktijk Ouderkerk. Voor meer informatie over beweegprogramma’s neemt u contact op.

Fysiotherapie Spits kent onder andere de volgende beweegprogramma’s:

COPD    
  Het beweegprogramma voor COPD-patiënten is erop gericht een betere controle over uw ademhaling te krijgen en daarmee uw lichamelijke prestaties te optimaliseren. Uw inspanningsvermogen neemt toe en u werkt aan een betere conditie. Onder deskundige begeleiding en aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden.
Obesitas    
  Het beweegprogramma voor mensen met Obesitas wordt samengesteld op basis van de individuele inspanning- en belastingcapaciteit. Obesitas staat voor ernstig overgewicht, wereldwijd een snelgroeiend probleem, dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting. De mate van overgewicht wordt gemeten aan de hand van uw BMI. Deelnemen aan het programma kan zowel met als zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Voedingsadvies speelt een belangrijke rol gedurende het hele programma. U kunt van de diëtiste adviezen krijgen met betrekking tot voeding en afvallen.
Diabetes    
  In het Diabetes beweegprogramma leert u gezonder te leven. U werkt aan een betere conditie en een fitter lichaam met een gezond gewicht. Een fit lichaam met een gezond gewicht heeft immers minder medicijnen nodig. Uiteindelijk wordt u zowel fysiek als mentaal sterker. De (huis)arts heeft u doorverwezen.
Artrose    
  Het beweegprogramma voor arthrose-patienten is gericht op het verbeteren van de bewegelijkheid, het verminderen van de pijnklachten, het vergroten van het lichamelijk prestatievermogen, het versterken van de spieren, het verbeteren van balans en houding. De therapeut leert u op een verantwoorde en veilige wijze, gecontroleerd bewegen.
Hartproblematiek    
  Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen, zoals:• het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl• het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen• het vergroten van de kracht van lokale spiergroepen en het spieruithoudingsvermogen• gewichtsvermindering, bestrijden van hoge bloeddruk en verlagen van een verhoogde cholesterolspiegel• functioneel trainenHet uiteindelijke doel is het reguliere beweeg- en sportaanbod, zelfstandig bewegen zonder speciale supervisie. Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak, met de coronaire hartziekten als grootste groep. Het beïnvloeden van het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten is een van de doelen van deze beweegprogramma’s.
Ouderen    
  Mensen die merken dat de dagelijkse werkzaamheden in het huishouden moeilijker gaan of dat bijvoorbeeld het wandelen of fietsen minder gemakkelijk gaat hebben veel baat bij het preventief beweegprogramma voor ouderen. Door het deelnemen aan een beweegprogramma, het volgen van fysiotherapie en het krijgen van voedingsadviezen van de diëtiste kunt  u zich gemakkelijker bewegen en voelt u zich beter. Hiermee blijft u langer fit en minder afhankelijk van anderen.

 Tijdens een beweegprogramma leert u op een actieve manier met uw gezondheidsklachten om te gaan, met als doel dat u dit na het programma zelfstandig kunt voortzetten. Ik vind het leuk om mensen te activeren en te laten inzien dat bewegen naast gezond ook nog erg leuk is.