020 472 44 06 info@spitsfysio.nl

2023/

2024

Tarieven

Wij raden u aan eerst te controleren hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt of het aantal behandelingen is boven het maximum van uw aanvullende verzekering, zijn de kosten voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor de onderstaande tarieven. U krijgt hiervoor de nota thuisgestuurd.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan vragen wij u vriendelijk dit minimaal 24 uur aan ons te melden. Voor een niet-nagekomen of niet tijdig afgebelde afspraak wordt € 36,- in rekening gebracht. De verzekeraar zal deze afspraak niet vergoeden.

Dit zijn onze nieuwe tarieven met ingang van 01-01-2024.

Algemene zitting fysiotherapie €48,-
Intake / onderzoek na screening €57.50,-
Intake / onderzoek na verwijzing (verzoek arts) €57.50,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (verzoek arts) €80,-
Zitting manuele therapie €60,-
Lange zitting fysiotherapie €65,-
Toeslag behandeling aan huis €22,-
Toeslag behandeling in instelling € 13,-

Spits Fysiotherapie hanteert de betalingsvoorwaarden van MediCas.

Verzekeraars

De praktijk heeft samenwerkingscontracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De praktijk is verplicht zich te houden aan de regels van de zorgverzekeraar omtrent de behandeling van de patiënt, waaronder een uitgebreid medisch dossier per patiënt.

Vergoedingen fysiotherapie 2022
Kinderen tot 18 jaar De eerste 9 behandelingen door een fysiotherapeut of de eerste 18 behandelingen door een kinderfysiotherapeut worden vergoed vanuit uw basis verzekering
Volwassenen, 18 jaar en ouder Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering
De basisverzekering
De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en moet afgesloten worden bij een zorgverzekeraar in Nederland. Binnen deze verzekering is voor iedereen bepaald wat zorgverzekeraars verplicht moeten vergoeden binnen de zorg. Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. In 2021 is dit bedrag standaard € 385,-.
De aanvullende verzekering
De aanvullende verzekering is een verzekering die (gedeeltelijk) kosten dekt die niet worden vergoed vanuit het basispakket. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een aanvullend pakket te kiezen met daarin een aantal vergoedingen fysiotherapie naar uw keuze. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan het aantal behandelingen per jaar waarvoor u zich aanvullend verzekerd heeft. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.
Chronische indicatie
Wanneer u een aandoening heeft waarvan wettelijk bepaald is dat u hier langdurig fysiotherapie voor nodig kunt hebben, heet dit een chronische indicatie. Een chronische indicatie wordt na 20 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen daarbij voor uw eigen rekening, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Een indicatie moet beschreven zijn in de lijst Borst om als chronische behandeling gedeclareerd te worden.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen inde manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden. In de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekeraar opzeggen. Als u dit hebt gedaan, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen.Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Huisregels
De praktijk heeft bepaalde voorwaarden en regels opgesteld die van belang zijn voor de patient en de werknemer. Indien u deze wilt inzien, kunt u op Huisreglement / betalingsvoorwaarden klikken.
Spits Fysiotherapie hanteert de betalingsvoorwaarden van MediCas.